Mazi Tuzi Reshimgath title song lyrics zee marathi

Mazi Tuzi Reshimgath title song lyrics

Mazi Tuzi Reshimgath title song lyrics in marathi(माझी तुझी रेशीमगाठ)

तू हात हाती धरावा
गंध श्वासात माळून घ्यावा
स्पर्शात उमलून यावा
श्वासातला पारिजात ..

अश्या चांदराती
मिठी चांदण्याची
अन वाहूदे अंतरात…

धारा धारा
बेभान वारा..
आणि तुझी
आर्त साद..

धागा धागा
विणतो आता
माझी तुझी
रेशीमगाठ ….

Also Read: Majha Hoshil Na serial ti Also Read: Majha Hoshil Na serial title lyrics – zee Marathi Aarya Ambekar