Majha Hoshil Na serial title lyrics – zee Marathi Aarya Ambekar

Majha Hoshil Na serial title lyrics

Majha Hoshil Na serial title lyrics in marathi from zee Marathi sang by Aarya Ambekar. Majha Hoshil Na serial title song lyrics featuring on Zee Marathi. Majha Hoshil Na serial title lyrics marathi(माझा होशील ना ) नको  चंद्र तारे फुलांचे पसारे  जिथे मी रुसावे तिथे तू असावे  तुझ्या पावलांनी मी स्वप्नात यावे  नजरेत तुझिया स्वतःला पहावे …

Read more