Kaljat Hyo lyrics – काळजात ह्यो Omprakash Shinde, Namrata Pradhan

Kaljat Hyo lyrics

Kaljat Hyo lyrics in marathi sung by Nilesh Patil, Rupali Moghe. Kaljat Hyo song lyrics written by Nilesh Patil. music label Tips Marathi. Kaljat Hyo lyrics marathi(काळजात ह्यो) काळजात ह्यो जीव र्‍हाईना आतागुंतला असा पार डुंबलाओढ ही तुझी याड लावते जीवाहरखुनी पुन्हा श्वास थांबला दिसराती ध्यान तुझं, मनीरं बेभान माझंदिसराती ध्यान तुझं, मनीरं बेभान माझंतुझ्यामागं …

Read more