Bebhan Lyrics बेभान – Sonali Salunke & Shoaib Khatib

Bebhan Lyrics
Bebhan Lyrics

Bebhan Lyrics in marathi sung by Pritesh Matakali. Bebhan song Lyrics written by Pavan Lamb.

Bebhan Lyrics marathi(बेभान)

बेभान असे
माझे मन झाले
स्पर्श होता तुझा
हरवुनी गेले

बेभान असे
माझे मन झाले
स्पर्श होता तुझा
हरवुनी गेले

सांगू कसे
आज मन माझे

सांगू कसे
आज मन माझे
श्वासं मध्ये गुंतू दे

तेरे जिस्म पे मुझे तू आज
थोडा ठेहर ने तो दे

तेरे जिस्म पे मुझे तू आज
थोडा ठेहर ने तो दे

श्वासात गुंतून आज मी
शोधू पाहतो वाट जी
श्वासात गुंतून आज मी
शोधू पाहतो वाट जी
अन सोबती उधाणलेल्या
भावनांची साथ ही

सांगू कसे
आज मन माझे

सांगू कसे
आज मन माझे
श्वासं मध्ये गुंतू दे

तेरे जिस्म पे मुझे तू आज
थोडा ठेहर ने तो दे

तेरे जिस्म पे मुझे तू आज
थोडा ठेहर ने तो दे

Also Read: Next 2 Me Lyrics – Armaan malik

Bedhund Me lyrics – Vicky – Mohit

Bedhund Me lyrics
Bedhund Me lyrics

Bedhund Me lyrics in marathi sung by Vicky. Bedhund Me song lyrics written by Vicky. music label tips marathi.

Bedhund Me lyrics marathi(बेधुंद मी)

बेधुंद मी वाऱ्या सवे
बघ चाललो तुझ्या कडे
भारावूनी मज टाकती
जादू तुझ्या डोळ्यातले

वेड्या मना थांबना, माझे जरा ऐकणा
नादावला तु कसा
बेधुंद मी वाऱ्या सवे
बघ चाललो तुझ्या कडे
भारावूनी मज टाकती
जादू तुझ्या डोळ्यातले

वळणावरी तुला पाहुनी
मन बावरे भांबावते
झनकारते हृदयामध्ये
धडधड उरी मग वाढते

ऋतू पावसाळी आले, मन ओले चिंब झाले
सूर छेडुनिया सारे, मन गायी गीत नवे
कधी गार गार वारा, अंगाशी झोंबणारा
स्पर्शून येई तुला करी कावरा बावरा
स्वप्नातल्या पाखरा

बेधुंद मी वाऱ्या सवे
बघ चाललो तुझ्या कडे
भारावूनी मज टाकती
जादू तुझ्या डोळ्यातले

वेड्या मना थांबना रे, माझे जरा ऐकणा
नादावला तु कसा

Also Read: Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics marathi- sajan bendre

Barsaat Aali lyrics – Kshitija Ghosalkar & Akshay Patil

Barsaat Aali lyrics
Barsaat Aali song lyrics

Barsaat Aali lyrics in marathi sung by Mangesh Borgaonkar & Mrunmai Bhide. Barsaat Aali song lyrics written by Sanket Mestri & Siddhartha Chitale.

Barsaat Aali lyrics marathi(बरसात आली)

श्वास गंधाळला धुंधला असा प्रेमाची ही आस मोहळली

भास धुंद लावला भार ला असा  भास धुंद लावला भार ला असा

प्रेमाची ही ओढ बावरली

नभावर दाटती जरी मग बरसती

प्रेमाच्या सरींची बरसात आली

बरसात आली

नभावर दाटती जरी मग बरसती

प्रेमाच्या सरींची बरसात आली

 

ऊन सावली चे नात अनोखे वार्‍यासवे मग झुकते मन बावरे

मातीचे है ओले इशारे गंध आसवे उमटती पावले

ओळखीचे स्पर्श सारे खरे की भासणारे

डोक्यातही हे शोधती तुझीच वाट वारी

वार्‍यासवे येशी मन चिंब करशील

प्रेमाच्या सरींची बरसात आली

बरसात आली

 

ऋतू हा अधीर झाला दोघात मोहून गेला

खुलता कळी चा आधार झाला बेभान झाला किनारा

चाटे सर बिलगून म्हणाला तुझा स्पर्श हा असा

तू थांब अशी मनधुंद करशील प्रेमाच्या सरींची

बरसात आली बरसात आली

बरसात आली बरसात आली

Also Read: Ishq Hua Re lyrics marathi – Sonu Nigam & Bela Shende

Dev Maza Malhari lyrics – Saksham Sonawane Sangram Jadhav

Dev Maza Malhari lyrics
Dev Maza Malhari lyrics

Dev maza malhari lyrics in marathi sung by Saksham Sonawane. Dev maza malhari song lyrics written by Shilpa Jadhav.

Dev Maza Malhari lyrics marathi (देव माझा मल्हारी)

देव माझा मल्हारी
श्वास माझा मल्हारी
माय माझी मल्हारी
बाप माझा मल्हारी 

किरपा त्याची आम्हावरी

सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जयमल्हार

सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जयमल्हार

माय असे तो बाप असे तो भक्तांचा कैवारी असे तो

काट्याकुट्यातून धावे देव मल्हारी

हाक देता येतो दारी देव मल्हारी
हाक देता येतो दारी देव मल्हारी

ध्यान माझं मल्हारी
भान माझं मल्हारी
ज्ञान माझं मल्हारी
प्राण माझा मल्हारी
किरपा त्याची आम्हावरी

सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जयमल्हार
सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जयमल्हार

जेजुरगडचा राजा माझा रुद्राचा अवतार मल्हारी जरी असे रुद्राचा अवतार मल्हारी
माया त्याची बापावानी आम्हावरी
माया त्याची बापावानी आम्हावरी

आस माझा मल्हारी
ध्यास माझा मल्हारी
घास माझा मल्हारी
भास माझा मल्हारी

किरपा त्याची आम्हावरी

सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जय मल्हार

सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जय मल्हार

Also Read: Kahani Majhi lyrics – Sanju Rathod, Anamika Mehra

Kahani Majhi lyrics – Sanju Rathod, Anamika Mehra

Kahani Majhi lyrics - Sanju Rathod, Anamika Mehra
Kahani Majhi lyrics

Kahani Majhi lyrics in marathi sung by Sanju Rathod, Anamika Mehra. Kahani Majhi song lyrics written by Sanju Rathod. music label Everest Marathi.

Kahani Majhi lyrics marathi(कहाणी माझी )

कधी ऐकशील का ग कहाणी माझी?
मी राजा तुझा ग,
तू राणी माझी..

काही नको देवा मला,
बारीकस हसू दे,
सपणात येऊ दे तिला,
तीच मला दिसू दे,
कळलेच नाही कधी तिच्यामंधी गुंतलो,
पिरतीच्या रंगात ह्या देवा तिला रंगू दे,

कधी होशील का ग,
दिवानी माझी,
मी राजा तुझा ग,
तू राणी माझी..

कळतात ना रे ह्या नजरेच्या भावना,
नकळत ओढ तुझी भासते,
प्रेमाच्या हाकेला सद् हि मिळाली,
मनाला छंद तुझे लागले,

मला तुझ्या पिरमाचे वेड लागले ग,
जिथे तिथे प्रेम का हे दिसू लागले ग,
तुझ्या विना ग अधुरी कहाणी माझी,
मी राजा तूझा ग,
तू राणी माझी ..

कधी ऐकशील का ग कहाणी माझी?
मी राजा तुझा ग,
तू राणी माझी..

Also Read: Ishq Hua Re lyrics marathi – Sonu Nigam & Bela Shende

Tu Ashi lyrics – Keval Walanj Kunal Devalkar

Tu Ashi lyrics
Tu Ashi lyrics

Tu Ashi lyrics in marathi sung by Keval Jaywant Walanj. Tu Ashi song lyrics written by Sushant Rajendra Bapardekar, Vipul Narendra Shivalkar. music label Tips Marathi.

Tu Ashi lyrics marathi (तु अशी)

तु अशी ये कधी घेऊनी स्वप्नांना अबोल प्रित ही तुझीं
साथ ही सोडूनी गेलीस का सांग ना पाश हे तोडूनी
दूर का भासे हा प्रितीचा किनारा
एकट्या वाटेवर बस तुझा सहारा

तु अशी ये कधी घेऊनी स्वप्नांना अबोल प्रित ही तुझीं
साथ ही सोडूनी गेलीस का सांग ना पाश हे तोडूनी

तुझ्या-माझ्या मनातले
ओठी आले अलवार
दोघातले अंतर हे
विरेल ग हळूवार
बहरले क्षण सारे
तुझ्या एका हाकेवर
भेटलीस तु मला
पुन्हा त्या वाटेवर

जग सारे का भासे हे रिते
जग सारे का भासे हे रिते
ओढ ही का अंतरी तुटे
ओढ ही का अंतरी तुटे
सांगना वेड्या मना
प्रेम ही झाला गु्न्हा
सांगना वेड्या मना
प्रेम ही झाला गु्न्हा, झाला गु्न्हा

तु अशी ये कधी घेऊनी स्वप्नांना अबोल प्रित ही तुझीं
साथ ही सोडूनी जाऊ नको थांब ना पाश हे तोडूनी

मिटलेल्या पापण्यांनी
साठवले क्षण चार
पाणावले डोळे अन् मी
पुन्हा तिथेच एकटा यार

Tu Ashi lyrics marathi (तु अशी)

Tu ashi ye kadhi gheoni swapnna abol prati tujhi
sath hi Soduni Gellis ka pash he toduni
dur ka bhase ha pritichi kinara
Ekatya Vatevar Bus Tujha Sahara

Tu ashi ye kadhi gheoni swapnna abol prati tujhi
sath hi Soduni Gellis ka pash he toduni

Tujya-madhya manatale
Othi Aale Alwar
Doghatle antar he
Virale ga Haluevar
baharalw kshna sare
Tujya ek hakewar
Bhetliis tu mala
Punha taya vatevar

Jag Sare Ka Bhase O Rite
Jag Sare Ka Bhase O Rite
odh hi ka antari tute
odh hi ka antari tute
Sangna Vedya
Prem hi jhala gunha
Sangna Vedya
prem is Jhala Gunha, Jhala Gunha

Tu ashi ye kadhi gheoni swapnna abol prati tujhi
sath hi Soduni Gellis ka pash he toduni

Mitlelya Papanyani
sathvale char kshana
Panavale Dole Anmi
Punha Tatech Ekta Yaar

Also Read: Ishq Hua Re lyrics marathi – Sonu Nigam & Bela Shende

Ishq Hua Re lyrics marathi – Sonu Nigam & Bela Shende

Ishq Hua Re lyrics
Ishq Hua Re lyrics

Ishq Hua Re lyrics in marthi sung by Sonu Nigam & Bela Shende. Ishq Hua Re song lyrics B Vinayak. music label Zee Music Marathi.

Ishq Hua Re lyrics marathi(इश्क हुआ रे)

स्पर्श हा जरा जरा बोलावे मुक्या भावना

छंद हा नवा नवा प्रीतीचा जडे या जीवा

स्पर्श हा जरा जरा बोलावे मुक्या भावना

छंद हा नवा नवा प्रीतीचा जडे या जीवा

का धुंद तो का धुंद मी का बेधुंद  वाटे सारे

ही कोणती जादुगिरी का होश नाही मला ही तू

इश्क हुआ रे इश्क हुआ रे इश्क हुआ रे

 

स्पंदने बोलती रे  शब्द काही सुचेना

जाणती नजर आसारे पण मनाला कावळे ना

स्पंदने बोलती रे  शब्द काही सुचेना

जाणती नजर आसारे पण मनाला कावळे ना

का धुंद तू का धुंद मी मी वाटे आज सारे

ही कोणती जादुगिरी का होश नाही मलाही

इश्क हुआ रे हा इश्क हुआ रे हा

 

रोमरोमांत ले विरह दूर झाले

श्वास श्वासातले वाहुनी एक झाले

रोमरोमांत ले विरह दूर झाले

श्वास श्वासातले वाहुनी एक झाले

छेडतो गारवा या तराणे 

कसे सावरू या खुळ्या भावना रे

का धुंद तू का धुंद मी मी वाटे आज सारे

ही कोणती जादुगिरी का होश नाही मलाही

इश्क हुआ रे हा इश्क हुआ रे हा

का धुंद तू का धुंद मी मी वाटे आज सारे

ही कोणती जादुगिरी का होश नाही मलाही

इश्क हुआ रे हा इश्क हुआ रे हा

Also Read: Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics marathi- sajan bendre

Kaljat Hyo lyrics – काळजात ह्यो Omprakash Shinde, Namrata Pradhan

Kaljat Hyo lyrics
Kaljat Hyo lyrics

Kaljat Hyo lyrics in marathi sung by Nilesh Patil, Rupali Moghe. Kaljat Hyo song lyrics written by Nilesh Patil. music label Tips Marathi.

Kaljat Hyo lyrics marathi(काळजात ह्यो)

काळजात ह्यो जीव र्‍हाईना आता
गुंतला असा पार डुंबला
ओढ ही तुझी याड लावते जीवा
हरखुनी पुन्हा श्वास थांबला

दिसराती ध्यान तुझं, मनीरं बेभान माझं
दिसराती ध्यान तुझं, मनीरं बेभान माझं
तुझ्यामागं झालं येडं, खुळं पिसं गं

काळजात ह्यो जीव र्‍हाईना आता
गुंतला असा पार डुंबला
ओढ ही तुझी याड लावते जीवा
हरखुनी पुन्हा श्वास थांबला

पाहते तुला मी अशी माझ्या देवागत
सोबत देईन जशी दिव्या मंदी वात
हो…पाहते तुला मी अशी माझ्या देवागत
सोबत देईन जशी दिव्या मंदी वात
दरवळला गंध जसा मातीचा
ओल्या मातीचा
ध्यास तसा लागला तुझा

काळजात ह्यो जीव र्‍हाईना आता
गुंतला असा पार डुंबला
ओढ ही तुझी याड लावते जीवा
हरखुनी पुन्हा श्वास थांबला

काळजात ह्यो जीव र्‍हाईना आता
गुंतला असा पार डुंबला
ओढ ही तुझी याड लावते जीवा
हरखुनी पुन्हा श्वास थांबला

Kaljat Hyo lyrics english

Kaḷajata hyo jiva r‍ha’ina ata
guntala asa para ḍumbala
oḍha hi tujhi yaḍa lavate jiva
harakhuni punha shvas thambala

disarati dhyana tujham, maniram bebhana majham
disarati dhyana tujham, maniram bebhana majham
tujhyamagam jhalam yeḍa, khuḷa pisa ga

kaḷajata hyo jiva r‍haina ata
guntala asa para ḍumbala
oḍha hi tujhi yaḍa lavate jiva
harakhuni punha śhvas thambala

pahate tula mi aśi majhya devagata
sobata de’ina jaśi divya mandi vata
ho…Pahate tula mi aśi majhya devagata
sobata de’ina jaśi divya mandi vata
daravaḷala gandha jasa matica
olya matica
dhyasa tasa lagala tujha

kaḷajata hyo jiva r‍ha’ina ata
guntala asa para ḍumbala
oḍha hi tujhi yaḍa lavate jiva
harakhuni punha śhvas thambala

kaḷajata hyo jiva r‍ha’ina ata
guntala asa para ḍumbala
oḍha hi tujhi yaḍa lavate jiva
harakhuni punha śhvas thambala

Also Read: Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics marathi- sajan bendre

Danger Smile Marathi Lyrics – Vishwas Dipake

Danger Smile Marathi song Lyrics
Danger Smile Marathi Lyrics

Danger Smile Marathi Lyrics in marathi sung by vishwas dipake. Danger Smile Marathi song Lyrics written by Avinash Raybhole. music label Xpect A Creations.

Danger Smile Marathi Lyrics marathi(लपून छपून देती हि मला डेंजर स्माईल)

गॉगल घालते कशी जोरात चालते
लय गोड बोलते मला इशारा हो करते
दंग झालो मी पाहून स्टाइल
दंग झालो मी पाहून स्टाइल
लपून छपून लपून छपून देती
मला हि डेंजर स्माईल
लपून छपून लपून छपून देती
मला हि डेंजर स्माईल

तिची स्टाइल आहे भारी
अदा तिची हो लईच न्यारी
पोरं टक लावुनी बघती हि सारी
फिदा झालो तिच्यावरी
येऊनि जोमात गेले पाहुनी कोमात
येऊनि जोमात गेले पाहुनी कोमात
म्हणती तिच्यासाठी जीव देईल
म्हणती तिच्यासाठी जीव देईल
लपून छपून लपून छपून देती
मला हि डेंजर स्माईल
लपून छपून लपून छपून देती
मला हि डेंजर स्माईल

माग किती तिच्या सारी पोर
नाटि फिकी पडे तिच्या म्होरं
रूप तीच लईच न्यारं
मीच घालणार गळ्यात हार
तिच्या माग लागतो मी
रात रात जागतो
Mi तिच्या माग लागतो मी
रात रात जागतो
सांगा कधी ती माझी होईल
गा कधी ती माझी होईल
लपून छपून लपून छपून देती
मला हि डेंजर स्माईल
लपून छपून लपून छपून देती
मला हि डेंजर स्माईल

तुला पाहून कस तरी होतंय
मन माझं हे तुझ्या कडे जातंय
स्वप्न राती तुझंच येतय
बायको तुलाच स्वप्नात पाहतोय
होऊ दे सार लॉस कर अवि ला तू पास
गाणं विश्वात तुझं गाईल
गाणं विश्वात तुझं गाईल
लपून छपून लपून छपून देती
Mala Hi Danger Smile मला हि डेंजर स्माईल
लपून छपून लपून छपून देती
मला हि डेंजर स्माईल

गॉगल घालते कशी जोरात चालते
लय गोड बोलते मला इशारा हो करते
दंग झालो मी पाहून स्टाइल
दंग झालो मी पाहून स्टाइल
लपून छपून लपून छपून देती
मला हि डेंजर स्माईल
लपून छपून लपून छपून देती
मला हि डेंजर स्माईल

Also Read: Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics marathi- sajan bendre

Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics marathi- sajan bendre

Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics
Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics

Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics in marathi sung by sajan bendre.Tu Geli Tar Geli Udat song Lyrics written by sajan bendre. music label sumeet music.

Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics marathi(तू गेली तर गेली उडत गं)

तू दिला जरी मला धोका तरी
मी बसणार नाही रडत गं
तू दिला जरी मला धोका तरी
मी बसणार नाही रडत गं

 

तू दिला जरी मला धोका तरी
मी बसणार नाही रडत गं

 

तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग
तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग

 

तू रंगानं गोरी म्हणून पोरी
खातीस भाव गं
जरा आतून पाह ना
किती तू आहे माझा डाव ग
तू रंगानं गोरी म्हणून पोरी
खातीस भाव गं
जरा आतून पाह ना
किती तू आहे माझा डाव ग
अगं होणार नाही तू माझी
मी कशाला बसू रडत गं
अगं होणार नाही तू माझी
मी कशाला बसू रडत गं

 

तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग
तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग

 

अगं एक दोन तीन नाही माग पोरी
लागल्या साठ ग
तू गेली कि एकोणसाठ
बघ हा माझा थाट गं
अगं एक दोन तीन नाही माग पोरी
लागल्या साठ ग
तू गेली कि एकोणसाठ
बघ हा माझा थाट गं
देऊन पास कुणाला किती
जाणीला बसशील नादात ग
देऊन पास कुणाला किती
जाणीला बसशील नादात ग

 

तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग
तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग

 

काही नाही वाटलं मला ग
तुझ्या निघून जाण्यामुळं
नवीन होईल सुरवात
साजन च्या गाण्यामुळं

 

अगं एक ना ए…
काही नाही वाटलं मला ग
तुझ्या निघून जाण्यामुळं
नवीन होईल सुरवात
साजन च्या गाण्यामुळं

 

 
अगं जिकडून तिकडून आवाज त्याचा
बसलं तुला खिलत गं
अगं जिकडून तिकडून आवाज त्याचा
बसलं तुला खिलत गं

 

तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग
तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग

 

तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग
तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग

Also Read: Love Fever lyrics Marathi English – Rajneesh Patel Mr.Pro