Aai Baba lyrics marathi – Well done baby

Aai Baba lyrics

Aai Baba lyrics in marathi sung by Rohan Pradhan. Aai Baba song lyrics written by Valay Mulgund.

Aai Baba lyrics marathi(आई बाबा)

मन सानुलं सोनुलं चिमुकलं साजिरं
मन फुलातल्या कळीपरी झालं कसं गोजिरं
मन सानुलं सोनुलं चिमुकलं साजिरं
मन फुलातल्या कळीपरी गोजिरं
दोन मनांच्या हसल्या आशा
जुळून आल्या गुलाबी रेषा
अजून एकजीव होणार आता आता
अजून एक जीव येणार आता आता
तुझ्या-माझ्या प्रेमासाठी ओ…
तुझ्या-माझ्या जन्मासाठी ओ…
बाळाची ही चाहूल म्हणते.. आई बाबा
सुखाचं या पाऊल म्हणते.. आई बाबा

श्वास तू बंध मी, रेशमी खुणा
फूल तू गंध मी, धुंद भावना
डोळ्यांत पाहूया.. दोघांत राहूया..
ये…. ना….
तुझ्या-माझ्या प्रेमासाठी ओ…
तुझ्या-माझ्या जन्मासाठी ओ…
बाळाची ही चाहूल म्हणते.. आई बाबा
सुखाचं या पाऊल म्हणते.. आई बाबा