Mangalashtaka lyrics – Basta

Mangalashtaka lyrics

Mangalashtaka lyrics in marathi sung by shankar mahadevan. Mangalashtaka song lyrics featuring sayali sanjeev, Akshay Tanksale & Parth Bhalerao.

Mangalashtaka lyrics marathi(मंगलाष्टका )

स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखम, मोरेश्वरम सिद्धीधम

बल्लाळो मुरुडम विनायकमहम चिन्तामणि स्थेवरम

लेण्याद्री गिरीजात्मकम सुरवरदम विघ्नेश्वरम् ओझरम

ग्रामो रांजण संस्थीतम गणपति

कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान

मंगल मंगल मंगल मंगल

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

 

गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना, गोदावरी नर्मदा

कावेरी शरयू महेंद्रतनया शर्मण्वती वेदिका

क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ख्याता गया गंडकी

पूर्णा पूर्ण जलैः समुद्र सरिता, कुर्यातसदा मंगलम

शुभ मंगल सावधान सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

 

लाभो संतति संपदा बहु तुम्हां, लाभोतही सद्गुण

साधोनि स्थिर कर्मयोग अपुल्या, व्हा बांधवां भूषण

सारे राष्ट्र्धुरीण हेचि कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल

गा गार्हस्थाश्रम हा तुम्हां वधुवऱां देवो सदा मंगलम

शुभ मंगल सावधान सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

 

मोठे दोंद कटी फणींद्र बरवा भाळी शशी शोभतो

हस्ती अंकुश लाडू पद्म परशु दंती हिरा झळकतो

पायी पैंजण घाघरी रुणझुणी प्रेमे बरा नाचतो

अयेसा देव गणेश तो वधूवरा कुर्यात सदा मंगलम

शुभ मंगल सावधान सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

 

आली लग्नघडी समीप नवरा घेऊनि यावा घरा

गृह्योत्के मधुपर्कपूजन करा अन्तःपटाते धारा

दृष्टादृष्ट वधुवरा न करितां, दोघे करावी उभी

वाजंत्रे बहु गलबला न करणे, कुर्यात सदा मंगलम

शुभ मंगल सावधान सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल शुभ मंगल शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल शुभ मंगल शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल शुभ मंगल शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल शुभ मंगल शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल शुभ मंगल शुभ मंगल सावधान

शुभ मंगल शुभ मंगल शुभ मंगल सावधान

 

Mangalashtaka lyrics english

Swasti Shri Gannayaka Gajamukham, Moreshwaram Sidhhidham

Ballolo Murdam Vinayakamham Chintamani Sthevaram 

Lenyandri Girijyatmakam Survardam Vighneshvaram Ojharam

Gramo Ranjan Sansthitam Ganpati 

Kurya Sada Mangalam Shubh Mangal Savadhan

Mangal Mangal Mangal  Mangal 

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

 

Ganga Sindhu Saraswati Ch Yamuna, Godavari Narmada

Kaveri Sharayu Mahendratanaya Sharmanvati Vedika

Shipra Vetravati Mahasur Nadi, Khyata Gaya Gandaki

Purna Purn Jalye Samudra Sarita, Kuryatsada Mangalam

Shubh Mangal Savadhan Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

 

Labho Santati Sampada Bahu Tumha, Labhotahi Sadgun

Sadhoni Sthir Karmayog Apulya, Vha Bandhava Bhushan

Saare Rashtradhurin Hechi Kathiti Kirti Kara Ujvala

Ga Garhsthashram Ha Tumha Vadhuvara Devo Sada Mangalam

Shubh Mangal Savadhan Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

 

Mothe Dod Kati Fanindra Barva Bhali Shashi Shobhato

Hasti Ankush Ladu Padma Parshu Danti Hira Jhalakato 

Payi Paijan Ghaghari Runjhuni preme Bara Nachato

Ayesa Dev Ganesh To Vadhuvara Kuryat Sada Mangalam 

Shubh Mangal Savadhan Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

 

Aali Lagnaghadi Samip Navara Ghevuni Yava Ghara

Gruhotke Madhuparkapujan Kara Antapatate Dhara 

Hrushtahrushta Vadhuvara N Karita, Doghe Karavi Ubhi 

Vajantre Bahu Galbala N Karane, Kuryat Sada Mangalam

Shubh Mangal Savadhan Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Shubh Mangal Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Shubh Mangal Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Shubh Mangal Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Shubh Mangal Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Shubh Mangal Shubh Mangal Savadhan

Shubh Mangal Shubh Mangal Shubh Mangal Savadhan