Sang Tu Ahes Ka lyrics – title song – star pravah

Sang Tu Ahes Ka lyrics

Sang Tu Ahes Ka lyrics in marathi from Tv serial featuring on star pravah. Sang Tu Ahes Ka song lyrics label by star pravah.

Sang Tu Ahes Ka lyrics marathi(सांग तू आहेस का)

सुखाच्या ह्या धुक्यात तू आहेस का ?

मोहरल्या चांदण्यात तू आहेस का ?

हे नियतीचे नवे नाते जन्माच्या पार हि जाते 

सांग तू सांग तू आहेस का ?

सांग तू सांग तू आहेस का ?

 

दरवळता वारा कि श्वास हा तुझा 

सरसरता शहारा कि भास हा तुझा 

थरथरती ओढ जीव का नादावते 

वेडापिसा तरी वेड का सांग लागे 

सांग तू सांग तू आहेस का ?

सांग तू सांग तू आहेस का ?

Sang Tu Ahes Ka lyrics english

Sukhacya hya dhukyata tu ahesa ka?

Mōhar alya candaṇyata tu ahesa ka?

He niyatice nave nate janmacya
para hi jate saṅga  tu saṅga tu ahesa ka?

Saṅga tu saṅga tu ahesa ka?

Daravaḷata vara ki shvas ha tujha

sarasarata sahara ki bhasa ha tujha
tharatharati ōḍha jiva ka nadavate

veḍapisa tari veḍa ka
saṅga lage saṅga tu
saṅga tu ahesa ka?
Saṅga tu saṅga tu ahesa ka?

Also Read: Rona Likha Tha Lyrics – Ramji Gulati