Bebhan Lyrics बेभान – Sonali Salunke & Shoaib Khatib

Bebhan Lyrics

Bebhan Lyrics in marathi sung by Pritesh Matakali. Bebhan song Lyrics written by Pavan Lamb.

Bebhan Lyrics marathi(बेभान)

बेभान असे
माझे मन झाले
स्पर्श होता तुझा
हरवुनी गेले

बेभान असे
माझे मन झाले
स्पर्श होता तुझा
हरवुनी गेले

सांगू कसे
आज मन माझे

सांगू कसे
आज मन माझे
श्वासं मध्ये गुंतू दे

तेरे जिस्म पे मुझे तू आज
थोडा ठेहर ने तो दे

तेरे जिस्म पे मुझे तू आज
थोडा ठेहर ने तो दे

श्वासात गुंतून आज मी
शोधू पाहतो वाट जी
श्वासात गुंतून आज मी
शोधू पाहतो वाट जी
अन सोबती उधाणलेल्या
भावनांची साथ ही

सांगू कसे
आज मन माझे

सांगू कसे
आज मन माझे
श्वासं मध्ये गुंतू दे

तेरे जिस्म पे मुझे तू आज
थोडा ठेहर ने तो दे

तेरे जिस्म पे मुझे तू आज
थोडा ठेहर ने तो दे

Also Read: Next 2 Me Lyrics – Armaan malik