Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics marathi- sajan bendre

Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics

Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics in marathi sung by sajan bendre.Tu Geli Tar Geli Udat song Lyrics written by sajan bendre. music label sumeet music.

Tu Geli Tar Geli Udat Lyrics marathi(तू गेली तर गेली उडत गं)

तू दिला जरी मला धोका तरी
मी बसणार नाही रडत गं
तू दिला जरी मला धोका तरी
मी बसणार नाही रडत गं

 

तू दिला जरी मला धोका तरी
मी बसणार नाही रडत गं

 

तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग
तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग

 

तू रंगानं गोरी म्हणून पोरी
खातीस भाव गं
जरा आतून पाह ना
किती तू आहे माझा डाव ग
तू रंगानं गोरी म्हणून पोरी
खातीस भाव गं
जरा आतून पाह ना
किती तू आहे माझा डाव ग
अगं होणार नाही तू माझी
मी कशाला बसू रडत गं
अगं होणार नाही तू माझी
मी कशाला बसू रडत गं

 

तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग
तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग

 

अगं एक दोन तीन नाही माग पोरी
लागल्या साठ ग
तू गेली कि एकोणसाठ
बघ हा माझा थाट गं
अगं एक दोन तीन नाही माग पोरी
लागल्या साठ ग
तू गेली कि एकोणसाठ
बघ हा माझा थाट गं
देऊन पास कुणाला किती
जाणीला बसशील नादात ग
देऊन पास कुणाला किती
जाणीला बसशील नादात ग

 

तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग
तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग

 

काही नाही वाटलं मला ग
तुझ्या निघून जाण्यामुळं
नवीन होईल सुरवात
साजन च्या गाण्यामुळं

 

अगं एक ना ए…
काही नाही वाटलं मला ग
तुझ्या निघून जाण्यामुळं
नवीन होईल सुरवात
साजन च्या गाण्यामुळं

 

 
अगं जिकडून तिकडून आवाज त्याचा
बसलं तुला खिलत गं
अगं जिकडून तिकडून आवाज त्याचा
बसलं तुला खिलत गं

 

तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग
तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग

 

तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग
तू गेली तर गेली उडत गं
आणि मला नाही फरक पडत ग

Also Read: Love Fever lyrics Marathi English – Rajneesh Patel Mr.Pro