Swapna Nave lyrics Marathi – स्वप्न नवे neighbours

Swapna Nave lyrics

Swapna Nave lyrics marathi from movie neighbours sung by Nishaad & Devashri Manohar. Swapna Nave song lyrics written by Mangesh Kangane. music label Zee Music Marathi.

Swapna Nave lyrics Marathi Neighbours( स्वप्न नवे  )

मन ओली पाने कधी अलगद थरथरते 

मन रेशीम किरणे कधी मखमल अंथरते 

गुंतले नव्याने गुंतले पहिले स्वप्न नवे 

मन ओली पाने कधी अलगद थरथरते 

मन रेशीम किरणे कधी मखमल अंथरते 

गुंतले नव्याने गुंतले पाहिले स्वप्न नवे 

 

बांधुनी मेळ हे धावते वेळ का 

संपले भास हे रंगले खेळ का 

धुंद वाऱ्यास वे सूर मी जोडले 

स्वप्न वेडे खुळे बिलगूनी ओढले 

गुंतले नव्याने गुंतले पाहिले स्वप्न नवे 

मन ओली पाने कधी अलगद थरथरते 

मन रेशीम किरणे कधी मखमल अंथरते

गुंतले नव्याने गुंतले पाहिले स्वप्न नवे 

मन ओली पाने कधी अलगद थरथरते 

मन रेशीम किरणे कधी मखमल अंथरते

Also Read: Luk Luk Tara lyrics Marathi English – neighbours