Luk Luk Tara lyrics Marathi English – neighbours

Luk Luk Tara lyrics

Luk Luk Tara lyrics Marathi from movie neighbours sung by Armaan malik. Luk Luk Tara song lyrics were written by Mangesh Kangane. music label zee music Marathi.

Luk Luk Tara lyrics marathi (लूक लूक तारा )

लूक लूक तारा नव्याने पुन्हा हसला अंबर रुसले जरा

थरथर हलके त्या ओठावर होताना तनमन झुलते जरा

अवघड घासांची जादूगिरी थोडी मनमानी वाटेवरी 

उमजेना काही मनाला  

 

लूक लूक तारा नव्याने पुन्हा हसला अंबर रुसले जरा

थरथर हलके त्या ओठावर होताना तनमन झुलते जरा

अवघड घासांची जादूगिरी थोडी मनमानी वाटेवरी 

उमजेना काही मनाला  

 

पाहतो कधी तुला मी शोधतो तुझ्यातला 

पाहतो कधी तुला मी शोधतो तुझ्यातला 

भासते कधी मला मी वेगळ्या जगातला 

अवघड घासांची जादूगिरी थोडी मनमानी वाटेवरी 

उमजेना काही मनाला

लूक लूक तारा नव्याने पुन्हा हसला अंबर रुसले जरा

थरथर हलके त्या ओठावर होताना तनमन झुलते जरा

 

सांगते कधी कधी निळे निळे आभाळ हे 

जपून हात हाथी घे खुला परी सांभाळ रे 

अवघड घासांची जादूगिरी थोडी मनमानी वाटेवरी 

उमजेना काही मनाला

लूक लूक तारा नव्याने पुन्हा हसला अंबर रुसले जरा

थरथर हलके त्या ओठावर होताना तनमन झुलते जरा

Also Read: Lagin Gunha Jhala lyrics Marathi – basta