Love Fever lyrics Marathi English – Rajneesh Patel Mr.Pro

Love Fever lyrics

love fever lyrics marahi and english sung by Rajneesh Patel. love fever song lyrics written by Mr.Pro.

Love Fever lyrics marathi(लव फीवर )

लव फीवर लव फीवर
लव फीवर लव फीवर
काय सांगू तूला आता, माझ्या मनावर ताबा माझा नाही राहिला
झालो मी तुझा आता, मला ऍडमिट कर मला इश्क झाला
ये ना जवळ जरा, तु घे ना मिठीत मला
काही नको मला, मला तुच हवी झाला तुझा नशा
दिलाची राणी तू, सुरमई वानी तू
तुझ्या विचारात रमलो मी
अदा नशीली तुझी, कट्यार डोळ्यामंधी, एकाच नजरेत खपलो मी
हे पोरी तुला खबर नाय, तुझा असा वेडा कोणी लव्हर नाय
माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय
माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय
हे पोरी तुला खबर नाय, तुझा असा वेडा कोणी लव्हर नाय
माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय
माझा जीव तुझ्यामंदी

झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर

बैचैन माझा मन मला झोप नाही येत
तू रोज रोज माझ्या स्वप्नात येते
कधी टच करतेस, कधी किस करतेस, मला टिझ करतेस
अशी का करतेस ?
तुला बघताच वाढतोय टेंम्परेचर
माझी हार्टबिट फास्ट झाली पल्स चेक कर
तुझा साॅफ्ट नेचर लाईक अ बार्बी गर्ल
मला हाॅस्पिटल, वाटे पार्टी गर्ल
मला पिल्स नको, मला तुझा दिल पाहिजे
मी ठिक होईन, मला तुझा फिल पाहिजे
फिव्हर झाला तुझा प्रेमाचा
इलाज नाही आता मला तुच पाहिजेस

मागे तुझ्या वेडापिसा, अशी दुर करू नको मला
ईक वारी मेन्यु जीवे हा कर दे, वर्ल्ड टूरला नेईन तुला
मागे तुझ्या वेडापिसा, इग्नोर करू नको मला
तुझ्या ह्रदयात राणी थोडी जागा दे , नाचीन स्वत:च्या वरातीला

हे पोरी तुला खबर नाय, तुझा असा वेडा कोणी लव्हर नाय
माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय
माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय
हे पोरी तुला खबर नाय, तुझा असा वेडा कोणी लव्हर नाय
माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय
माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय

झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर
झाला मला तुझा लव फीवर

लव फीवर लव फीवर
लव फीवर लव फीवर
लव फीवर लव फीवर
लव फीवर लव फीवर
लव फीवर लव फीवर

Love Fever lyrics english

Love fever love fever 
Love fever love fever 
Kay sangu tula aata majhya 
manavar taba majha nahi rahila 

Zalo mi tujha aata mala admit  
kar mala ishq zala 
Ye na javal jara tu ghe 
Na mithit mala 

Kahi nako mala mala tuch havi 
Zala tucha nasha 
Dilachi rani tu surmai vani tu 
Tujhya vicharat ramlo mi 

Aada nashili tujhi katyar 
dolyamadhi 
eakach najret khaplo mi 

 
He pori tula khabar nay 
tujha aasa 
Veda koni lover nay 

Majha jiv tujhyamandi  
aadaklay 
Majha jiv tujhyamandi 
aadaklay 

 
He pori tula khabar nay 
tujha aasa 
Veda koni lover nay 

Majha jiv tujhyamandi 
aadaklay 
Majha jiv tujhyamandi 

 
Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 

Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 

Baichain majha man mala 
zop nahi yet 
tu roj roj majha  
swapanat yete 

Kadhi touch kartes 
kadhi kiss kartes 
Mala tijh kartes 
aashi ka kartes? 

Tula bagtas vadhlay 
temperature 
Majhi heartbeat fast zali 
pulse check kar 

Tujha soft nature like  
a barbie girl 
Mala hospital vate  
party ghar 

Mala pills nako mala tujha  
dil pahije 
Mi thick hoin mala tujha  
feel pahije 

Fever zala ahe tujhya  
premacha 
Ilaj nahi ata mala  
tuch pahijes 

Mage tujha vedapisa aashi 
dur karu nako mala 
ek vari menu jive ha kar de 
World tour la nein tula 

Mage tujha vedapisa 
Ignore karu nako mala 
Tujha hrudyat rani 
Thodi jaga de 
Navhi swatacha varatila 

He pori tula khabar nay 
tujha aasa  
Veda koni lover nay 

Majha jiv tujhyamandi  
aadaklay 
Majha jiv tujhyamandi 
aadaklay 

He pori tula khabar nay 
tujha aasa  
Veda koni lover nay 

Majha jiv tujhyamandi 
aadaklay 
Majha jiv tujhyamandi 

Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 

Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 
Zala mala tujha love fever 

Love fever love fever 
Love fever love fever 
Love fever love fever 
Love fever love fever

Also Read: tum ho lyrics hindi english – Shahzeb Tejani