Swapna He Satya Ki Bhas Ha lyrics Marathi – स्वप्न हे सत्य कि भास हा

Swapna He Satya Ki Bhas Ha lyrics Marathi from movie Premasathi Anything sung by Avik Chatterji. Swapna He Satya Ki Bhas Ha song lyrics written by Nilesh Katke. music label zee music company.

Swapna He Satya Ki Bhas Ha lyrics

Swapna He Satya Ki Bhas Ha lyrics Marathi (स्वप्न हे सत्य कि भास हा)

तू असता जगणे हे अपुरे  
तू नसता जीवन अधुरे  
वाटते का तू मला सांग ना 
 
तू हसता सारे हे जग ग  
तू लाजता मन माझे का ग 
तुझाच होऊन जाई का सांग ना 
 
तू परी मोहिनी  
चंद्राची चांदणी  
दाही दिशा समावली तूच तू 
 
स्वप्न हे सत्य कि  
स्वप्न हे सत्य कि  
स्वप्न हे सत्य कि भास हा … 
 
 
नजरेच्या भावना  
बोलल्या ना जरा  
अव ओठांवरी थांबल्या 
 
हातामध्ये हात हा  
येऊनिया गुंतला  
स्पर्शातला गंध हि खुलला 
 
शान कि सोहळा  
बंध हा आपुला  
जीवनी रोजच्या जुळावा 
 
स्वप्न हे सत्य कि  
स्वप्न हे सत्य कि  
स्वप्न हे सत्य कि भास हा … 
 
ओठावरी चांदणे  
पेरता पेरता  
टिपूरशी रात हि साथीला 
 
चाहूल अल्वारशी 
पाहतो चांदवा  
धुंद बेधुन्दश्या मिलना 
 
तुजविना एकटा  
जीव व्याकुळसा  
होऊनि जाई हा भाबडा 
 
स्वप्न हे सत्य कि  
स्वप्न हे सत्य कि  
स्वप्न हे सत्य कि भास हा … 
 
तू असता जगणे हे अपुरे  
तू नसता जीवन अधुरे  
वाटते का तू मला सांग ना 
 
तू हसता सारे हे जग ग  
तू लाजता मन माझे का ग 
तुझाच होऊन जाई का सांग ना 
 
तू परी मोहिनी  
चंद्राची चांदणी  
दाही दिशा समावली तूच तू 
 
स्वप्न हे सत्य कि  
स्वप्न हे सत्य कि  
स्वप्न हे सत्य कि भास हा …

Also Read; Navasa Ishara lyrics in Marathi – नवासा इशारा -Bonus 2020