Savita Bhabhi lyrics Marathi – ashlil udyog mitra mandal


Savita Bhabhi lyrics marathi

Savita Bhabhi lyrics marathi from movie ashlil udyog mitra mandal sung by Alok Rajwade. Savita Bhabhi song lyrics written by Saket Kanetkar. music label Zee Music Marathi.

Savita Bhabhi lyrics marathi (सविता भाभी )

सविता भाभी तुझा आकार हा डोक्याला लावायलाय शॉट 

इचार दुपारी बेक्कार तुझा आलिया त्सुनामी लाट 

सविता भाभी तुझा आकार हा डोक्याला लावायलाय शॉट 

इचार दुपारी बेक्कार तुझा आलिया त्सुनामी लाट 

केस तुझं भोर काळ टक मक टक मक खोल डोळ

केस तुझं भोर काळ टक मक टक मक खोल डोळ

कमरेच्या नागमोडी वळणावर वाहत्या पदराचं यटोळ 

वाहत्या पदराचं यटोळ वाहत्या पदर बघ 

काळ्या रातीला दिव्याचा डांब उजेड त्याचा 

सावल्या लांब अंधाऱ्या साथीला लाईटीचा डांब 

सविता भाभी ….. तू इथंच थांब 

तू इथंच थांब तू इथंच थांब

मोहाचा पाखरू पिक्चर वानि

हैप्पी च एंडिंग शोधायलय बघ

अधीर जागेत बधिर झालंय ते

चिक्कार रांग रिंग व्हायलंय बघ  

मोहाचा पाखरू पिक्चर वानि

हैप्पी च एंडिंग शोधायलय बघ

अधीर जागेत बधिर झालंय ते

चिक्कार रांग रिंग व्हायलंय बघ  

ओठ’तुझं मऊ लालसर तुझ्याच गालासाठी आतुर  

ओठ’तुझं मऊ लालसर तुझ्याच गालासाठी आतुर  

पाखराच्या मनाच्या हायवे वर तुझाच रूतलाय ब आकार

तुझाच रूतलाय ब आकार तुझाच आकार बघ  

काळ्या रातीला दिव्याचा डांब पोटात पेटला सुतळी बॉम्ब 

तुला बघाया जमलं गर्दी लांब सविता भाभी ….. तू इथंच थांब 

सविता भाभी ….. तू इथंच थांब सविता भाभी ….. तू इथंच थांब 

Also Read: Alagad Alagad lyrics marathi – अलगद अलगद – Ajinkya