salte lyrics marathi – सलते – Bhaybhit

salte lyrics marathi from movie bhaybhit sung by arijit singh. salte song lyrics written by Mandar Cholkar. music label zee music marathi.

salte lyrics marathi
salte lyrics marathi

salte lyrics marathi(सलते )

salte lyrics marathi

सलते काही बोच मनी

सलते काही बोच मनी

का सवाल छळतो तोच मनी 

तोच मनी

सलते का हे बोच मनी

हृदयी राधा स्वप्नी मीरा

ओठांवरती बनसुरीया

हृदयी राधा स्वप्नी मीरा

ओठांवरती बनसुरीया

सहस्त्र सोळा कन्यावरसी 

कारे माझ्या कृष्ण प्रिया ?

तुळस मी साधी जणू अपराधी 

उंबरठ्याची ठेच मनी 

का सवाल छळतो तोच मनी 

तोच मनी 

सलते का हि बोच मनी 

नकळे का हे होते असे रे 

नकळे का हे होते असे रे 

शाहणाल्याही लागी पिसे रे 

अंतरांची प्रीत अंतराची रीत 

आंतरिक तेच मनी 

का सवाल छळतो तोच मनी 

सलते का हे बोच मनी 

Also Read: Jagude preet ekda lyrics marathi – जगुदे प्रीत एकदा – Ibharat