Mann Fakiraa lyrics marathi English – मन फकिरा – Mann Fakiraa

Mann Fakiraa Title lyrics Marathi sung by Siddharth Mahadevan from Mann Fakiraa. Mann Fakiraa Title song lyrics written by Vaibhav Joshi. music label zee music Marathi.

Mann Fakiraa lyrics marathi English

Mann Fakiraa lyrics marathi( मन फकिरा )

जरासे भेटलो,

जरासे बोललो

तरी हे मन फिरे तुझ्याच भोवती

जवळ असूनही, तहान लागते

हवीशी वाटते सतत मिठी

तुझी कळेना केव्हा,

फितूर झाला स्पर्श तुला कळले

नाही कधी कसा तुझ्यात जीव गुंतला…

 

मन फकिरा, बेफिकीरा मन फकिरा…

साध्या साध्या भावनांना

हलका हलका रंग आला

थोड्या थोड्या ओळखीने

गहिरा गहिरा होत गेला…

 

पुन्हा पुन्हा तोल का

जातो उधाण येते का पून्हा…

असे कसे वेड आहे

हे कळेना काही

काय झाले दोघांना…

 

मन फकिरा, क्षण फकिरा

नशा मुसाफिरी तुझीव गुंतला…

मन फकिरा,

बेफिकीरा मन फकिरा…

कितीदा भेटलो कितीदा बोललो,

तरी नवीन वाटते

दिशा तुझी अजून लागते,

वळण नवे नवे तरी

प्रवास हा तुझ्याच

सोबती कळेना केव्हा,

फितूर झाला मार्ग हा तुला…

कळले नाही, कधी कसा

तुझ्यात जीव गुंतला…

मन फकिरा…

Mann Fakiraa lyrics English

Jarase bhetlo,

jarase bolalo Tari he

man fire tujhyach bhovati

Javal asunhi, tahan lagate

Havishi vatate satat mithhi

tujhi Kalena kevha,

fitur jhala sparsh tula

Kalale naahi Kadhi kasa

tujhyat jiv guntala…

 

Mann fakiraa, befikira Mann fakiraa

Sadhya sadhya bhavnana

Halka halka rang aala Thodya

thodya olkhine Gahira gahira hot gela…

Punha punha tol ka jato

Udhan yete ka punha…

 

Ase kase ved aahe he Kalena

kaahi kay jhale dodhana…

Mann fakiraa, kshan fakiraa

Nasha musafiri tujhiv guntala…

Mann fakiraa, befikira

Mann fakiraa…

Kitida bhetlo Kitida bolalo, tari

navin vatate disha tujhi Ajun lagate,

valan nave nave Tari pravas

ha tujhyach sobati Kalena kevha,

fitur jhala marg ha tula…

Kalale nahi, kadhi kasa

tujhyat jiv guntla Mann fakiraa…

Also Read: Sajiri gojiri lyrics marathi – साजिरी गोजिरी – Ibhrat