He Assa Pahila lyrics Marathi – Kesari (Saffron)

He Assa Pahila lyrics

He Assa Pahila lyrics sung by Jaydeep Vaidya & Rucha Bondre from Kesari (Saffron). He Assa Pahila song lyrics are written by Sanjay Sathe. music label Zee Music Marathi.

He Assa Pahila lyrics marathi( हे अस पाहिलं )

हे अस पाहिलं का हूर माजलं 
जीवात जीव व्हिरगळल 
मन झुलू लागलं आभाळी पांगल 
सपान डोळी सजल 
 
मनी ध्यानी तुझी गाणी बहरून आली र  
सनईला पैंजणांचं तालव  
आखाड्याच्या मऊ मऊ मातीच लेन मी  
मोत्याच्या भांगामध्ये भरलं 
 
हे अस पाहिलं का हूर माजलं 
जीवात जीव व्हिरगळल 
 
लय बाय गुणाची राजा राणीची जोडी ग  
जणू बया दुधाची मधाची गोडी र 
 
तुझं येडं पुनव चांदणं 
नव्हतीला आनी उधाण  
गाली आलं गुलाबी गोंदण  
हरपूनच गेलंय भान 
 
तुझ्या भेटी गाठीन रान सार पेटलं  
तुझ्या डोळ्यामंधी सुग सर्गाचं भेटलं  
सारंगी सूर नभी भिडलं  
पिरतीच्या फडात ग  
धरला हात असा  
काळीज येंधलं आरल 
 
हे अस पाहिलं का हूर माजलं 
जीवात जीव व्हिरगळल 

Read Also: Tuzya Vina Lyrics in Marathi English – Shrinidhi Ghatate