काकण किणकिण करतंय – kakan kinkin kartray lyrics -Dhurala 2020

kakan kinkin kartray lyrics marathi song from marathi movie dhurala sung by Aanandi Joshi & Abhay Jodhpurkar . music label is zee music marathi company.

kakan kinkin kartray lyrics
kakan kinkin kartray lyrics

Kakan Kinkin kartay Lyrics (काकण किणकिण करतंय)

kakan kinkin kartray lyrics

जाई जुई झाडाची

तशी ग तू लाडाची

दाट जणू साई ची

तशी ग तू मायेची

जोडी जन्माची गोडी प्रेमाची

येई चाहूल होई काहूल

माझी सांज सावळी

अशी हासते जरा लाजते

सारी रात कोवळी

काकण किणकिण करतंय

ठेवती जागी ग

पैंजण रुणझुण करतंय

लाव तेला दे ग

काकण किणकिण करतंय

ठेवती जागी ग

पैंजण रुणझुण करतंय

लाव तेला दे ग

चोगी सुखाची र …

बर सर दवाची र ….

हाती जशी मऊ माती

तरारती नवी पाती

माझ्या पोटी र ….

येई चाहूल होई काहूल

माझी सांज सावळी

अशी हासते जरा लाजते

सारी रात कोवळी

काकण किणकिण करतंय

ठेवती जागी ग

पैंजण रुणझुण करतंय

लावती नादी र

पैंजण रुणझुण करतंय

लावती नादी र

Also Read: सुरात आला उरात आला – Surat Aala Urat Aala Lyrics in Marathi English Hirkarni