Bhidal Bhidal song lyrics Marathi – भिडलं भिडलं – Tattad 2020

Bhidal Bhidal song lyrics Marathi from movie tattad sung by Hariharan. Bhidal Bhidal lyrics written by Rahul Belapurkar. music label zee music company.

Bhidal Bhidal song lyrics
Bhidal Bhidal song lyrics

Bhidal Bhidal song lyrics Marathi ( भिडलं भिडलं )

Bhidal Bhidal song lyrics

भिडलं भिडलं मन

भिडलं भिडलं मन

काळजात घुसून पसरून पांघरून

सपान ग खूर पडल

उमगना कोड पडलंय असं

जस घुमतोय घुंकाउरी

हसतय येडं खूळ जस

पाखर कंधावरी

 

आजवर जपलया काळजाच्या कोपऱ्याला

विपरीत कस घडलं

विपरीत कस घडलं

सपान ग खूळ पडल

सपान ग खूळ पडल

 

हुडकला तुझ्यासंग पुनवेला

पिरती चा न्यारा गाव ग

पिरती चा न्यारा गाव ग

शोधतोय मी चांद चमक्या

चमचमत्या सपनाच्या बंधनात ग

बंधनात ग….

गुणगुण कानामंधी भिनला जे उरामनदी

भेटाया चांदणं धाडल

भेटाया चांदणं धाडल

सपान ग खूळ पडल

फिरतोय मी  भान

विसरुनी या पिर्तीच्या रिंगणात

पिर्तीच्या रिंगणात …

सावळ्याच्या ढगांमधी

भिजतो मी आठवांच्या पावसात ग …

सावल्याश्या ढंगामंधी भिजतो

मी आठवांच्या पावसात ग..

आठवांच्या पावसात ग..

काजळाच्या साखळीत

पापणीच्या पिंजऱ्यात

नजरेनं तुझ्या हेरल..

नजरेनं तुझ्या हेरल..

सपान ग खूळ पडल

सपान ग खूळ पडल

सपान ग खूळ पडल

सपान ग खूळ पडल….

Read Also: Allad Hullad Mana lyrics marathi – अल्लड हुल्लड मना – Tattad 2020