Ali mili gup chili serial title song Marathi lyrics अळिंमिळी गुपचिळी- Zee Marathi

Ali mili gup chili serial title song lyrics marathi from latest tv serial of zee marathi. Ali mili gup chili song lyrics written by Ashok patki. This song sung by different children’s.

Ali mili gup chili song lyrics
Ali mili gup chili song lyrics

Ali mili gup chili serial title song Marathi(अळिंमिळी गुपचिळी)

अळिंमिळी गुपचिळी अळिंमिळी गुपचिळी

उशिरा आलो तर फ्रेंड्स से आपले

आईचा राग बाबा देतात टपली

अन बाबा येतात उशिरा अन नक्की होत काय

नाय नाय नाय अन आम्ही कधी मुळीच बोलणार नाय

अन गोगलगाय अन पोटात पाय

आम्ही चूप बसायची घेतली गोळी

अळिंमिळी गुपचिळी अळिंमिळी गुपचिळी

अळिंमिळी गुपचिळी अळिंमिळी गुपचिळी

अळिंमिळी गुपचिळी

Also Read: काकण किणकिण करतंय – kakan kinkin kartray lyrics -Dhurala 2020