అదే ఊరు – Ade Ooru Song Lyrics in Telugu and English – Iddari Lokam Okate 2019

Ade Ooru Song Lyrics in Telugu and English from the Telugu film Iddari Lokam Okate, Starring Raj Tarun and ‪Shalini Pandey. Music by Mickey J Meyer. Sung by Nutana Mohan. The lyricist is Kittu Vissapragada.

Ade Ooru Song Lyrics in Telugu and English

           Ade Ooru Song Lyrics in Telugu and English

                                Ade Ooru Lyrics in Telugu(అదే ఊరు)

              
అడే ఓరు
అడే యేరు
అడే గాలీ హోరు
డేర్ చెర్
క్షానం లోనా
మౌనాలు 
అడే నువ్వు
అడే నేను
కాథే మారే నేడు
సముద్రం లో
నదుల్లాగ్గ 
చేరాము 
చిలిపిఠనం 
ఎదురవగా 
చెరిగిపోని 
గురుతులుగా 
ప్రపాంచం థో
పేన్ లెని
చెలిమి లోగిలి
గతం లోని
వసంతాలు 
తిరిగి చుడానీ
ప్రపాంచం థో
పేన్ లెని
చెలిమి లోగిలి
గతం లోని
వసంతాలు 
తిరిగి చుడానీ
అడే ఓరు
అడే యేరు
అడే గాలీ హోరు
డేర్ చెర్
క్షానం లోనా
మౌనాలు 
చినుకు తాడి
తగులుతుంటే 
చిన్ని ప్రానాలు
ఉలికిపాడు 
మనసు గాడిలో
యెన్నీ రాగాలు
ఎదురుపడి 
పలకరించే 
పాతా సంగతులు
కలుసుకుని 
తెలుసుకుంటూ 
కొట్టా కోనలు
అడే స్నేహం
వరించిందా 
తనే ప్రేమై
మారేనని 
అడే స్వాప్నం
ఓకే సారీ
నిజాం ఐటే
మనిద్దరి 
లోకమొకటే 
ప్రపాంచం థో
పేన్ లెని
చెలిమి లోగిలి
గతం లోని
వసంతాలు 
తిరిగి చుడానీ
ప్రపాంచం థో
పేన్ లెని
చెలిమి లోగిలి
గతం లోని
వసంతాలు 
తిరిగి చుడానీ
యెవారికే ఎవరాంటు
సాగిన 
బాల్యామూ ఓకేట్
ఒకరికొకరంటూ 
కలిసినా దారులు ఓకేట్
మలుపులును చుపనున్న
పాయనమూ ఓకేట్
కలుపుకుని చెరానున్న
గామ్యామూ ఓకేట్
అడే స్నేహం
వరించిందా 
తనే ప్రేమై
మారేనని 
అడే స్వాప్నం
ఓకే సారీ
నిజాం ఐటే
మనిద్దరి 
లోకమొకటే 
ప్రపాంచం థో
పేన్ లెని
చెలిమి లోగిలి
గతం లోని
వసంతాలు 
తిరిగి చుడానీ
ప్రపాంచం థో
పేన్ లెని
చెలిమి లోగిలి
గతం లోని
వసంతాలు 
తిరిగి చుడానీ

Ade Ooru Lyrics in English

Ade Ooru Ade Yeru

Ade Gaali Horu

Dhare Chere Kshanam Lona

Mounaalu

Ade Nuvvu Ade Nenu

Kathe Maare Nedu

Samudram Lo Nadhullagaa

Cheraamu

Chilipitanam . . Edhuravagaa

Cherigiponi . . Guruthulugaa

Prapancham Tho

Pane Leni Chelimi Logili

Gatham Loni Vasantaalu

Thirigi Choodanee

Prapancham Tho

Pane Leni Chelimi Logili

Gatham Loni Vasantaalu

Thirigi Choodanee

Ade Ooru Ade Yeru

Ade Gaali ade Horu

Dhare Chere Kshanam Lona

Mounaalu . .

Chinuku Thadi Thagulutunte

Chinni Praanaalu

Vulikipadu Manasu Gadhilo

Yenni Raagaalu

Yedhurupadi Palakarinche

Paatha Sangatulu

Kalusukuni Telusukuntoo

Kottha Konaalu

Ade Sneham Varinchindhaa

Thane Premai . . Marenani . .

Ade Swapnam . . Oke Saari

Nijam Aite Maniddari Lokamokate

Prapancham Tho

Pane Leni Chelimi Logilii

Gatham Loni Vasanthaalu

Thirigi Choodanee

Prapancham Tho

Pane Leni Chelimi Logilii

Gatham Loni Vasanthaalu

Thirigi Choodanee

Yevarike Yevarantu Saagina

Baalyamoo Okate

Okarikokarantu

Kalisina Dhaarulu Okate

Malupulanu Choopanunna

Payanamoo Okate

Kalupukuni Cheranunna

Gamyamoo Okate

Ade Sneham . . Varinchindaa

Tane Premai Marenani

Ade Swapnam . . Oke Saari

Nijam Aite Maniddari Lokamokate

Prapancham Tho

Pane Leni Chelimi Logilii

Gatham Loni Vasantaalu

Thirigi Choodanee

Prapancham Tho

Pane Leni Chelimi Logilii

Gatham Loni Vasantaalu

Thirigi Choodanee